ORGANI DRUŠTVA

upravni odbor:
Vasja Vitez – predsednik
Majda Žgajnar – član
Barbara Černuta – član
Silvo Gaberšček – član
Tina Fratina Žagar – član

nadzorni odbor:
Iztok Kenda – predsednik
Jasna Terlikar – član
Greti Gaberšček – član

disciplinska komisija:
Hani Mlekuž Kamarič – predsednica
Anita Vučič – član
Andrejka Jakopič – član

blagajnik:
Anita Bozja

tajnik:
Ana Mlekuž

trenerji in vaditelji:
Vasja Vitez
Tina Fratina Žagar
Peter Vitez