ORGANI DRUŠTVA

upravni odbor:
Tina Fratina Žagar – predsednica
Barbara Černuta – član
Robi Vončina – član
Bojan Kovač- član
Andrejka Jakopič – član

nadzorni odbor:
Daša Mlakar Komac- predsednica
Jasna Terlikar – član
Greti Gaberšček – član

disciplinska komisija:
Urška Vončina Mlekuž – predsednica
Anita Vučič – član
Tatjana Kravanja – član

blagajnik:
Anita Bozja

tajnik:
Ana Mlekuž

trenerji in vaditelji:
Vasja Vitez
Tina Fratina Žagar
Peter Vitez
Hani Mlekuž Kamarić