I. jesenski tabor za najmlajše, ter klubski piknik 6.11.2021

V teh časih so za tekmovalne dogodivščine najbolj prikrajšanji prav najmlajši atleti. To nas je spodbudilo, da smo s pomočjo prostorov Osnovne šole Bovec na podružnični šoli Soča, sponzorskih sredstev, ter predvsem dobre volje trenerjev Vasja Vitez in Petra Vitez izpeljali I. jesenski dvodnevni tabor za najmlajše v Soči. Ob tem smo s pohodom na B postajo popestrili sobotni popoldan tudi starejšim članom in skupaj zaključili dan na klubskem pikniku, kjer ni manjkal niti naš župan Valter Mlekuž!

Hvala vsem, ki ste kakorkoli prisostvovali k temu, da smo se lahko imeli lepo!